Power BI

Analysera och visualisera information
o365

Power BI

o365 - Power BI

Power BI är ett verktyg för att analysera och visualisera information och data.
Genom att utnyttja befintliga system kan vi hjälpa användarna att uppnå sina mål.
hämta data
Fördelen med Microsoft Power BI är att det är lätt för användarna att hämta data från flera källor och visa resultatet i form av fina diagram i intranät, externa webbsidor, excel eller powerpoint.
min information

Sänkta användningskostnader, ökad effektivitet, mindre behov av stöd, bättre servicekvalitet, konsolidering av system samt licenser, kunskap, know-how och integrationer kan återanvändas och leverera mervärde.

Synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till

Få bättre kontroll på din data genom Power BI.

data växer
Genom Power BI kan all data visualiseras för att stödja och vidareutveckla organisationen oavsett avdelning eller roll.

Möjligheterna är oändliga.

Fungerar i alla datorer, ipads och mobiler.
responsive design

Andra fördelar är enkelheten och kostnad.
Det faktum att Power BI är en del av Office 365 gör enorm skillnad.
Erfarenhet av Excel gör att användarna snabbt känner igen sig med Power BI. Vi behöver inte träna dem på något nytt - de kan räkna ut det här på egen hand.
Om du redan har o365 så utnyttja alla fördelar med Power BI.
Om du har e5 licenser kan du även dela Power BI dashboards på ett säkert sätt med andra kollegor utan att skapa nya silos/kopior av datat. Det går även enkelt att köpa Power BI pro licenser till de användare som behöver eller dedikera en gateway server som hämtar data i realtid om du redan har o365.

Om oss

Power BI

Vi är specialister på Microsoft o365. Vi hjälper gärna till att lösa problem eller ger förslag hur man kan använda Power BI. Vi kan skapa en enkel prototyp eller konsekvensanalys för att visa fördelarna.

Engagera användare och kunder med o365 för att samarbeta och lagra information. Vi hjälper företag att uppnå sina mål genom att utnyttja befintliga system.

Hämta data centraliserat och säkert


responsive design

Kontakt